Opšti uslovi RCL

Opšti uslovi RCL

Informacije i dokumenta objavljeni na bilo kom delu web strana preduzeća iz grupacije RCL (www.rcl-group.com, www.rcl.si i drugih) jesu vlasništvo preduzeća RCL Int d.o.o. ili preduzeća iz grupacije RCL Group. Njihova reprodukcija i širenje u komercijalne svrhe bez izrečite pisane dozvole preduzeća RCL Int d.o.o. nije dozvoljeno. 

Preduzeće RCL Int d.o.o. zadržava sva prava za izmenu sadržaja objavljenog na svojim web stranama.

Preduzeća grupacije RCL Group uradiće sve što je potrebno da informacije na stranama budu tačne i podaci ažurirani, ali ipak korisnici sav objavljen sadržaj koriste na vlastitu odgovornost. Na našim web stranama su objavljeni linkovi ka web stranama drugih preduzeća/organizacija. Nad tim sadržajem preduzeća iz grupacije RCL Group nemaju ingerenciju i zato ne mogu preuzeti nikakvu odgovornost. Svi lični podaci korisnika na našim web stranama, koje korisnici prosleđuju ili koji se automatski beleže, biće korišćeni isključivo u svrhu radi koje su bili prosleđeni. Garantujemo vam da ih nećemo predati trećem licu i da neće biti zloupotrebljeni ni na koji način. Samo po izuetku ćemo podatke proslediti ako nas time obavezuje zakon ili u slučaju da je takva mera potrebna za vođenje sudskih postupaka; takođe ćemo prosleđivati podatke ako su neophodni drugim državnim organima, a za zaštitu i realizaciju zakonskih interesa preduzeća iz grupacije RCL Group.

Kontakt