Opšti uslove podrške

Opšti uslove podrške

Poštovani,

(1) Web portal za prijavu WSPRO (u nastavku "web portal") se nalazi u vlasništvu preduzeća RCL Int d.o.o. Prilikom prijave na web portal, prihvatate opšte uslove korišćenja i odredbi koji su navedeni u nastavku.

(2) Web portal je namenjen isključivo poslovnim partnerima preduzeća RCL Int d.o.o, ili korisnicima kojima RCL Int d.o.o. dozvoli korišćenje u pisanom obliku (neophodna je pismana dozvola). RCL Int-u d.o.o. daje se pravo da zabrani dalje korišćenje web portala i stornira korisnički nalog.

(3) Prijava koju otvorite na web portalu biće istovremeno evidentirana u internom sistemu preduzeća RCL Int d.o.o. Prijavu smatramo narudžbom korisnika. Preduzeće RCL Int d.o.o.će prosleđenu prijavu razmatrati u skladu sa individualnim ugovorom koji je sklopljen između RCL Int d.o.o. i poslovnog partnera. Za obavljenu uslugu RCL Int d.o.o. će izdati račun u skladu sa individualnim ugovorom, ali i u skladu sa važećim cenovnikom za obavljenu uslugu.

(4) Web portal će koristiti poslovni partneri i interni korisnici preduzeća RCL Int d.o.o. Sadržaj na web portalu može biti mišljenje pojedinca, a ne i mišljenje RCL Int d.o.o. RCL Int d.o.o. ne garantuje i ni na koji način ne odgovara za sadržaj koji korisnici web portala objave na web portalu.

(5) U slučaju da sistem ne radi, zamolićemo vas da nazovete +3861 514 03 50.

(6) Bilo kakva zloupotreba opštih uslova web portala WSPRO daje RCL Int d.o.o. pravo da zatvori web račun i zabrani korišćenje web portala.

Link pristupa programu za podršku: Supremo

 

Kontakt