cPRESS - distribucija, tiražiranje i upravljanje službom pretplate

cPRESS - distribucija, tiražiranje i upravljanje službom pretplate

cPRESS - distribucija, tiražiranje i upravljanje službom pretplate
 • Sveobuhvatna rešenja za novinsko-izdavačka i distributivna preduzeća
 • Paleta programskih rešenja za vođenje i upravljanje distributivnog poslovanja i tiražiranje izdanja
 • Alati za upravljanje službom pretplate, plate kolportera i oglasnom službom
cPRESS – Distribucija

cPRESS – Distribucija

Ujedinjuje funkcionalnost tiražiranja i distribucije

Tiražiranje: korisniku intuitivan programski modul omogučuje brzo i sigurno odlučivanje o optimalnim količinama distribuiranih edicija na pojedinačna prodajna mesta. Široka paleta algoritama i smislenih parametara obezbeđuje nizak povraćaj remitende

Distribucija: na nivou jednog izdanja edicije udružuje pretplatničko izdanje i izdanje za pojedinačna prodajna mesta. Izrade se svi distributivni dokumenti, namenjeni izradi paketa sa edicijama i transportni dokumenti, koji omogućuju adekvatnu isporuku do pojedinačnog primaoca

 • Vođenje baze podataka o prodajnim mestima i platiocima i filjalama
 • mogućnost uvođenja relacije "platioc - više prodajnih mesta"
 • Planiranje edicije na osnovu podataka iz prethodnih prodaja, definisanje kalendara za svaku ediciju-izdanje
 • Prilagođavanje (povećanje ili smanjenje) edicije u procentima vezano za rutu ili tip prodajnog mesta i/ili zbog posebnih razloga
 • Vođenje remitende za bilo koji period: moguće je odrediti dane kada se remitenda ne skuplja
 • Vođenje zalihe po prodajnim mestima: primereno za mesečne edicije
 • Definicija distributivnih ruta - "Route planning" po prodajnim mestima za pojedinačne edicije i dane
 • Određivanje distribucije i za pretplaćene edicije (uvoz podataka iz cPRESS - Pretplata)
 • Tiražni predlog: standarni i na određen dan od strane podružnice i potvrda na centrali
 • Mogućnost definisanja sopstvenih upita nad podacima
cPRESS – Pretplata

cPRESS – Pretplata

 • Vođenje baza podataka o pretplatnicima i njihovih pretplata na pojedinačne edicije
 • Mogućnost uvođenja relacije "pretplatnik obveznik - jedan obveznik više pretplatnika"
 • Vođenje pretplate u bilo kojem broju stranih valuta
 • Mogućnost određivanja alternativne adrese - račun se šalje na jednu lokaciju, edicije na jednu ili više drugih lokacija (primaoca)
 • mogućnost privremenog preseljenja, stalnog preseljenja i privremene obustave pojedinačnog pretplatnika
 • Brojanje svakodnevnog izdanja za potrebe naručivanja potrebnog broja pojedinačne edicije.
 • Priprema materijala za adresiranje pojedinačnih časopisa za poštansku isporuku
 • Priprema dopisa i obaveštenja za kolportere kod mogućih promena kod pretplatnika na pojedinačnom kolporterskom rejonu 
 • Automatsko fakturisanje određenim pretplatnicima za fiksni period na osnovu upisa u kalendar, izdanja edicija i definisanog cenovnika na pojedinačno izdanje edicije
 • Različiti statistički izveštaji kao pomoć kod određivanja strategije za dobijanje novih pretplatnika i pristup do njih
 • Različiti statistički izveštaji kao pomoć kod obračuna akviziterskih provizija i kao podloga za obračun troškova isporuke 
 • Unos reklamacija na osnovu poziva ili dopisa pretplatnika
 • Određivanje potrebnih akcija za pojedinačne reklamacije
 • Prodaja i isporuka samostalnih prodajnih proizvoda (knjige, CD...) sa fakturisanjem u okviru redovnih pretplačniških računa
Kontakt