Microsoft Dynamics 365 BC - ERP sistem kao sveobuhvatno rešenje

Microsoft Dynamics 365 BC - ERP sistem kao sveobuhvatno rešenje

Microsoft Dynamics 365 BC - ERP sistem kao sveobuhvatno rešenje
 • Poslovno rešenje ERP za preduzeća sa podrškom za Finansije, Nabavku, Prodaju, Usluge, HRM, Magacinsko poslovanje, Proizvodnja i HR
 • Mogućnost integracije sa trećim aplikacijama, kao što su npr. Plate, HRM, Bankarstvo, CRM i Maloprodaja - LS central
 • Potpuna podrška lokalizaciji i fiskalizaciji i mogučnost razvoja personalizovanih modula
Uvedite jedno sveobuhvatno rešenje

Uvedite jedno sveobuhvatno rešenje

 • Automatsko spajanje sistema i procesa koji omogućavaju upravljanje finansijama, prodajom, uslugama i operacijama unutar jednog rešenja.
 • Centralizacija podataka iz oblasti finansija, prodaje, usluga i delatnosti, a sa ciljem dobijanja tačnog pregleda poslovanja preduzeća.
 • Ažuriranje podataka u realnom vremenu koji omogućavaju prepoznavanje trendova, sprečavanje problema i tako omogućuavaju odlična korisnička iskustva.
 • Mogućnost dodavanja trećih aplikacija, kao što su plate, e-bankarstvo, CRM ili maloprodaja - LS retail, ili specifičnih sistema za određenu industriju.
 • Globalno rešenje, implementirano u celom svetu, a sa najnovijim funkcionalnostima na području ERP sistema.
 • Microsoft Dynamics 365 Business Central je novo ime za Navision / Dynamics NAV.
Vodite zaposlene do optimalnih rezultata:

Vodite zaposlene do optimalnih rezultata:

 • Najavite šta i kada naručiti robu koristeći ugrađenu inteligenciju, prognoze prodaje i dinamički ažurirani inventar.
 • Preporuka kada treba platiti dobavljačima za najoptimalnije popuste i izbegavanje penala kod kašnjenja sa uplatom.
 • Upravljajte proračunima i pratite napredak sa podacima o raspoloživim sredstvima u realnom vremenu.
Skrojen po vašoj meri

Skrojen po vašoj meri

 • Podesite aplikacije za podršku jedinstvenim poslovnim potrebama:
 • Preuredite polja, promenite imena grupa i elemente pomerite uz pomoć jednostavnog interfejsa "drag and drop".

Dodajte integracije koje su specifične za vašu industriju:

 • Proširite Dynamics 365 Business Central da odgovara vašoj industriji ili poslovnim potrebama uz integraciju sa dodatnim aplikacijama.
 • Manjka!

Budite spremni na rast preduzeća:

 • Počnite sa funkcionalnostima koje su vam potrebne i započnite rast u vašem ritmu.
 • jednostavno upravljanje rasta uz upotrebu (korišćenje) fleksibilnih poslovnih aplikacija i baza podataka.
Tehnički detalji

Tehnički detalji

 • Mogučnosti instalacije: na vašem serveru, u privatnom ili javnom Cloud-u.
 • Tip licence:
  • Perpetual: jednokratno plaćanje licence (kupovina licence).
  • Subscription - mesečno plaćanje licence po korisniku (najam licence).
  • Pay as you go - trenutno još nije na raspolaganju za Adria region.
 • Sve licence u Business Central-u su takozvane  "Named user licenses" - preduzeće mora kupiti/uzeti u najam licencu za svakog korisnika, koji želi da pristupi BC (Business Central). Tipovi licence su:
  • Essentials - u tom slučaju Essential Business Central dobijete stabilne poslovne funkcionalnosti: Finansijsko poslovanje, CRM, Projektno vođenje, Upravljanje lancem snabdevanja, HR i mnogo više;
  • Premium - Sve funkcionalnosti koje već koristi Essentials uz dve dodatne komponente: Servis i proizvodnja;
  • Team Member - BC dodatno uvodi još takozvane "Team Member" licence koje su predviđene za korisnike koji žele samo da gledaju, mogućnost pripreme izveštaja, potvrđivanje, sređivanje nabavnih i prodajnih ponuda, rokovnika i ličnih informacija ili ažuriranje postojećih finansijskih upisa.
 • Školovanje i implementacija:
  • U sklopu uvođenja programske opreme, programsku opremu instaliramo. Školujemo korisnike i optimizujemo poslovne procese u skladu sa najboljom poslovnom praksom.
 • Održavanje, razvoj  i podrška:
  • Korisnicima nudimo podršku održavanje ERP programa u SRB, SLO i HR jeziku, a po dogovoru možemo da podržimo i druge jezike. Ako želite, možemo da razvijemo i dodatne module i integracije.

 

Kontakt