Program za arhiviranje poslovne dokumentacije - cDOCS

Program za arhiviranje poslovne dokumentacije - cDOCS

Program za arhiviranje poslovne dokumentacije - cDOCS
 • Odrediti jasna pravila i time sprečiti gubljenje dokumenata, koji su bezbedno sačuvani na jednom mestu
 • Digitalizacija, prepoznavanje, potvrđivanje, čuvanje, organizovanje, označavanje i prenošenje dokumenata
 • Optimizacija rada sa poslovnim dokumentima i mogućnost automatske likvidature
Opšte prednosti rešenja

Opšte prednosti rešenja

 • Prepoznavanje i digitalno čuvanje fizičkih i digitalizovanih dokumenata
 • Namenjeno za svakodnevne korisnike - jednostavno za korišćenje
 • Radimo i obuku korisnika
 • Podržani dokumenti: računi, odobrenja, ugovori, sudska dokumentacija ...
 • Centralni registar dokumenata - sva dokumentacija je digitalno sačuvana na jednom mestu:
 • Jednostavna distribucija dokumenata sa drugim korisnicima
 • Automatsko, bezbedno i pregledno čuvanje dokumenata
 • mogućnost ograničenog pristupa sadržaju u zavisnosti od prava korisnika
 • cena usluga zavisi od realne mesečne potrošnje
 • Nabavka novi skenera uglavnom nije potrebna, jer možemo koristiti postojeće multifunkcijske uređaje
 • Na raspolaganju u oblaku bez kupovine servera ili lokalno
 • Smanjenje papirnog poslovanja doprinosi očuvanju okoline, bržoj distribuciji dokumenata i smanjenju troškova poštarine
Optimizacija elektronskog poslovanja

Optimizacija elektronskog poslovanja

 • Podrška uvozu elektronskih računa u pdf i xml obliku iz dobijene elektronske pošte
 • Automatsko prepoznavanje i verifikacija podataka na dokumentima:
 • Dobavljač, broj, datum, valuta iznos ...
 • Podrška robnim računima i računima za usluge
 • Automatsko prepoznavanje obaveznih elemenata računa
 • Brže i transparentno potvrđivanje računa
 • Likvidacija primljenih računa sa automatskim uparivanjem odgovarujućih dokumenata iz magacinskog prijema
 • Posebne procedure za delimično ili potpuno odbijanje računa
 • Osnovni sistem: implementacija prepoznavanja za približno 80 tipova različitih računa i dokumenata
 • Opcija: dodatna implementacija uz dopunu i integraciju na druge ERP sisteme za prenos primljenih računa u finansije ili računovodstvo
Kontakt