Kontakti

RCL syst d.o.o.
Prizrenska ulica 7
11000 Beograd, Srbija
T: +381 11 3623 114
E: info@rcl-group.com

Pravno obaveštenje

Informacije u dokumentima objavljenima na internet stranicama preduzeća iz grupe RCL Group (www.rcl-group.com, www.rcl.si i drugih), su vlasništvo preduzeća RCL Int d.o.o. ili preduzeća iz grupe RCL Group. Njihova reprodukcija i širenje u komercijalne svrhe bez izričite pismene dozvole preduzeća RCL Int d.o.o. nije dozvoljeno. Preduzeće RCL Int d.o.o. zadržava sva prava da promeni sadržaj objavljen na svojoj internet stranici. Preduzeća iz grupe RCL Group će se truditi da objavljene informacije budu tačne i ažurne ali objavljene informacije koristite na sopstvenu odgovornost.

Na našim internet stranicama su objavljne veze ka internet stranicama drugih preduzeća/organizacija. Nad sadržajem ovih internet stranica preduzeća iz grupe RCL Group nemaju nadzor pa tako za njih ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Svi lični podaci korisnika naših internet stranica koje korisnici ostave ili se automatski beleže će biti upotrebljeni isključivo za namene za koje su bili ostavljeni. Garantujemo da ovi podaci neće biti predati u ruke trećim licima ili zloupotrebljeni na bilo koji drugi način. Izuzetno će navedeni podaci biti predati ukoliko je takva obaveza utvrdjena zakonom ili u dobroj nameri da je takva mera potrebna za postupke pred sudovima ili drugim državnim organima gde se promovišu i štite legitimni interesi preduzeća iz grupe RCL Group