Kontakti

RCL syst d.o.o.
Prizrenska ulica 7
11000 Beograd, Srbija
T: +381 11 3623 114
E: info@rcl-group.com

Da li imate potpuni uvid u poslovanje vašeg preduzeća....u ovom trenutku?

Današnje poslovno okruženje zahteva brz odziv na promene i opasnosti kao i prilagođavanje novim okolnostima. Zato je u vašem preduzeću takođe potrebno – u svakom trenutku - obezbediti mogućnost pristupa do prave informacije za donošenje odgovarajućih poslovnih odluka.

Poslovanje vašega preduzeća može biti efikasno onoliko koliko su efikasni procesi, metodologije i tehnološka platforma, koju upotrebljavate za kontrolu, analizu i planiranje poslovanja. Turbulentno poslovno okruženje zahteva skok iz analiza u metrike i ključne indikatore efikasnosti (KPI), preusmeravanje iz prošlosti u sadašnjost i budućnost kao i skok iz standardnih analiza u rešenja za pomoć prilikom upravljanja poslovanjem.

Svet na dlanu

Savremena rešenja poslovnog obveštavanja vam obezbešuju efikasnije povezovanje osoba sa informacijama i posledično, lakše, brže i adekvatnije poslovne odluke. Trenutni uvid u ključne indikatore efikasnosti i upoređenje istih sa prethodno postavljenim ciljevima preduzeća omogućavaju vam da reagujete i preduzmete potrebne mere danas, umesto krajem meseca ili godine. Sa informacijama, koje biste dali na uvid svim zaposlenima postigli bi podršku u praćenju postavljenih strateških ciljeva. Rešenja poslovnog obveštavanja vam tako pružaju sve što trebate za efikasno poslovanje i donošenje poslovnih odluka.

Rešenja preduzeća RCL su zasnovana na Microsoftovim alatima, što za vaše preduzeće i korisnike predstavlja dodatnu prednost. Sa poznatim, dostupnim i široko podržanim alatima (Microsoft Office, Microsoft Sharepoint Server) se smanjuju troškovi školovanja i skraćuje se vreme učenja. U okviru usluga i rešenja nudimo vam:

  • Orudja i rešenja za postavljanje platforme poslovnog informisanja (baze podataka i izgradnja skladišta podataka, transformaciji i konsolidaciji podataka
  • Orudja i rešenja za krajnje korisnike (izveštavanje, obaeštavanje, automatizovana distribucija izveštaja i informacija)
  • Aplikacije za upravljanje efikasnošću poslovanja (planiranje, kontrola, budgeting)
  • Stručnjake, koji će vam biti v potpora prilikom realizacije vaših strateških ciljeva.

Želite više informacija? Proverite kako usluge poslovnog informisanja mogu pomoći vašem preduzeću.