Savetovanje i analiza poslovnih procesa

Kontakti

RCL syst d.o.o.
Prizrenska ulica 7
11000 Beograd, Srbija
T: +381 11 3623 114
E: info@rcl-group.com

Analiza … prvi korak pri obnovi poslovno informacionog sistema

Analiza poslovanja i poslovnih procesa predstavlja temeljni i osnovni korak u procesu obnove i implementacije poslovno informacionih sistema. Ubeđeni smo, da je »nacrt« (analiza) ključ dobrog »izvođenja« (implementacije) zato u okviru analize pratimo sledeće:

 • Zadatke i aktivnosti koje izvodimo:
  • Prikupljanje, dokumentovanje i analiza postojećih poslovnih procesa;
  • Opredeljivanje funkcionalnih potreba naručioca;
  • Opredeljenje strateških i operativnih ciljeva naručioca
  • Izrada »GAP-FIT analize« obzirom na usklađenost potreba naručioca i poslovnih rešenja
  • Izrada dokumenta Konceptualni nacrt
    

Konceptualni nacrt služi naručiocu kao osnova, koja omogućava definisanje potrebnih aktivnosti u okviru implementacije poslovnih rešenja – kako u okviru cRCL poslovnih rešenja tako tako i u okviru MS Business Solution (MS Dynamics NAV) poslovnih rešenja.

 • Cilj i rezultati, koje vam obezbeđujemo
  • Celovit dokument na osnovu kojega je moguće detaljnije oodrediti sadržaj, obim, vremenski okvir i investicionu komponentu projekta implementacije poslovno-informacionih rešenja.
  • Savetovanje u slučaju potrebe da se obnove i optimizuju poslovni procesi.
  • Savetovanje za izbor najadekvatnijeg poslovnog rešenja u okviru poslovnih rešenja, koje nudi RCL
    

Analizu poslovnih procesa možemo napraviti kao samostalni projekat ili u okviru celokupnog procesa uvođenja poslovnih rešenja (u slučaju, da ste se već odlučili, da ćete u vašem preduzeću implementirali poslovna rešenja cRCL ili MS Dynamics NAV).
 

Želite više informacija? Stupite u kontakt sa nama.