Kontakti

RCL syst d.o.o.
Prizrenska ulica 7
11000 Beograd, Srbija
T: +381 11 3623 114
E: info@rcl-group.com

Sa pravim pristupom do najboljih rezultata

Možda je za Vas novost, da se 60% svih projekata obnove poslovnog informacionog sistema završava neuspešno? Možete li to sebi da priuštite?

Obnova i informatizacija poslovanja je puno više od implementacije »novih programskih rešenja«. Važi za zahtevni zadatak, kojeg se preduzeće mora latiti na svom najvišem nivou, ozbiljno i adekvatno. U prvoj fazi potrebno je odgovoriti na pitanja:

  • Kakvi su razlozi za obnovu poslovnog informacionog sistema?
  • Kakvi su postojeći poslovni procesi? Kako ih možemo optimizovati?
  • Kakve izazove to predstavlja našim zaposlenima, dobavljačima, kupcima i drugim poslovnim partnerima?
     

S obzirom da na tom području imamo bogata iskustva, ubeđeni smo, da možemo pomoći i vama. Poznavanje poslovanja, poslovnih zakonitosti i najbolje prakse je ključ do efikasnog uvođenja poslovnih rešenja. Efikasno uvođenje poslovnih rešenja postavljamo u presek prethodno definisane vremenske, finansijske i sadržajne komponente pojedinačnog projekta. Sa našim iskustvom vam garantujemo, da:

  • će ciljevi svakog projekta biti jasno označeni – kako u tehničkom tako i u sadržajnom smislu
  • u svakom projektu ispunjavamo naznačene i očekivane ciljeve najvišeg rukovodstva
  • uvažavati poslovne potrebe krajnjih korisnika
  • će naši stručnjaci predstavljati kompetentnog sagovornika na svim nivoima međusobnog sudelovanja

Za dodatne informacije i pojašnjena stupite u

kontakt sa nama

.